Sveikatos technologijų vertinimo sprendimai

Rengiame vaistų kompensavimo paraiškas

Paslaugas teikiame Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

Susisiekime
Apie mus

Esame MB Farmakoekonomikos Institutas

MB Farmakoekonomikos institutas specializuojasi sveikatos technologijų vertinimo (STV) srityje ir orientuojasi į aukščiausios kokybės paslaugų teikimą. Rengiame paraiškas vaistų, medicinos pagalbos priemonių (MPP), paslaugų kompensavimui, atliekame sistemingas mokslinės literatūros apžvalgas, meta-analizes, netiesioginius vaistinių preparatų palyginimus, atliekame statistinę duomenų analizę. Turime ilgametę patirtį ne tik globalių farmakoekonominių modelių adaptavime, bet ir jų kūrime bei atnaujinime. 

Galime pasiūlyti visą paslaugų paketą sėkmingam paraiškos pateikimui.

Paslaugos

Teikiame šias paslaugas

01.

Vaistų kompensavimo paraiška

Mes specializuojamės paraiškų rengime ir siūlome mokslu grįstus sprendimus ir paslaugas, kurios būtinos kokybiškam paraiškos parengimui.

02.

Sisteminė literatūros apžvalga

Teikiant paraišką yra privaloma kartu pateikti sistemingą literatūros, atitinkančios įrodymais pagrįstos medicinos principus, apžvalgą (toliau – SLA), t.y. SLA reikia pateikti rezultatus apie palyginamąjį efektyvumą ir saugumą.

Esant poreikiui atliekame sistemines mokslinės literatūros apžvalgas ir metaanalizes, atsižvelgiant į siūlomą indikaciją ir palyginamąjį gydymą.

03.

Netiesioginis vaistų palyginimas

Pagal Lietuvoje taikomą kompensavimo tvarką, nesant duomenų apie tiesioginį siūlomo kompensuoti vaistinio preparato palyginimą su Lietuvos klinikinėje praktikoje taikomu kompensuojamu palyginamoju vaistiniu preparatu, pareiškėjas turi pateikti sveikatos technologijai, susijusiai su vaistiniu preparatu, vertinti SLA būdu atrinktus duomenis ir jų pagrindu atliktą netiesioginį vaistinių preparatų palyginimą.

Trūkstant duomenų tiesioginiam palyginimui, atliekame netiesioginius vaistinio preparatų palyginimus, siekiant palyginti su Lietuvoje kompensuojamais vaistais.

04.

Farmakoekonominio modelio rengimas / adaptavimas

Farmakoekonominis modeliavimas yra viena iš svarbiausių vaisto ekonominės analizės dalių, t.y. siekiant ekstrapoliuoti palyginus trumpo stebėjimo duomenis, gautus klinikinio vaistų tyrimo metu į ilgalaikę, dažniausiai, viso gyvenimo laiko perspektyvą.

Atliekame turimų farmakoekonominių modelių adaptacijas arba galime parengti de novo.

05.

Prieinamumo gerinimo schema

Tais atvejais kai gamintojo kaina neatitinka nustatytų kriterijų vaistų kompensavimui, vertinant pagal ligos sukeliamą naštą, rekomenduojama sudaryti prieinamumo gerinimo schemą (PGS).

Konsultuojame ir pritaikome farmakoekonominius modelius pagal siūlomą prieinamumo gerinimo schemą.

06.

Jautrumo analizė

Konsultuojame ir atliekame papildomas duomenų  jautrumo analizes siekiant išsklaidyti vertintojų abejones dėl duomenų neapibrėžtumo farmakoekonominėse analizėse ir modeliuose.